Prowadzący

Magdalena i Wiesław Grabowscy

Od około 30 lat prowadzą aktywną służbę dla rodzin, małżeństw i narzeczonych. Prowadzą konferencje, seminaria, rekolekcje dla małżeństw i rodziców oraz kursy dla narzeczonych. Od wielu lat prowadzą także autorskie „Spotkania dla zakochanych” przy parafii św. Jakuba w Warszawie. Są współautorami podręcznika do przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie pt. „Zanim wybierzesz”. Obecnie działają w ramach Fundacji Prodoteo.

Są też pasjonatami Pisma Świętego, prowadzą kursy i grupy biblijne. Wiesław jest wykładowcą na rekolekcjach, seminariach i konferencjach dla mężczyzn oraz współpracownikiem Stowarzyszenia Mężczyzn Świętego Józefa. Magdalena jest wykładowcą na rekolekcjach, seminariach i konferencjach dla kobiet, autorką cyklu książek o kobietach z Pisma Świętego pt. „Niezapomniane”, „Kobieta warta królestwa”, „Klucze do pokoju” oraz książek dla dzieci „Wielka wędrówka” i „Cudowna przemiana”.
Są małżeństwem od lutego 1979 roku, rodzicami trzech synów i dziadkami ośmiorga wnucząt.